Laboratoriotutkimukset

Virtsanäytteestä voidaan vastaanotolla tutkia stixillä useita asioita, joista tärkeimpiä ovat virtsan pH,sokeri ja mahdollinen veri virtsassa. Virtsan ominaispaino tutkitaan aina siihen tarkoitetulla refraktometrillä. Mikroskoopilla tutkitaan sentrifugoidusta virtsasta sakat (esim. kiteet ja solut). Virtsan bakteeriviljely tehdään myös vastaanotolla. Tarvittaessa virtsanäyte voidaan lähettää edelleen ulkopuoliseen laboratorioon esim. virtsan proteiini/kreatiinisuhteen tutkimiseksi.

Verinäytteitä varten lemmikkiä täytyy yleensä paastottaa n.12 tuntia, jottei ruokailun aiheuttama lipemia pilaisi näytettä. Vastaanoton omalla Vetscan VS2-laitteella voidaan tutkia 14 keskeistä kliinisen kemian parametria, joista tulokset saa noin 10 minuutissa.Lisäksi vastaanotolla voidaan laskea valkosolujen kokonaismäärä ja hematokriitti. Muut näytteet (kuten esim. valkosolujen erittely, erilaiset hormoni-ja vasta-ainemääritykset, veriryhmämääritykset, geenitestit, allergiatestit) lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon.

Muita vastaanotolla tehtäviä tutkimuksia ovat mm. korvaeritteen mikroskopointi, vaginan irtosolunäytteet, ihosienten viljely Dermafyt-test agarilla, ihon raapenäytteet, kuivasilmäisyyden testaus ja silmien fluorescin-värjäys haavaumien/kyynelkanavan tukkeuman varalta.

Bakteerinäytteet, ulostenäytteet ja koepalat lähetetään ulkopuolisiin laboratorioihin tutkittaviksi.