Verenpaineen mittaus

Monet sairaudet saavat aikaan muutoksia verenpaineessa. Näitä ovat esim. munuaisviat, useat sisäeritysrauhasten häiriöt, sydänviat ja shokki. Mikäli verenpaine on pysyvästi epänormaali, saattaa seurauksena olla vakavia tai palautumattomia vaurioita esim. silmissä, sydämessä, munuaisissa ja keskushermostossa. Jos verenpaineen muutokset havaitaan ajoissa voidaan nämä vauriot usein estää.

Lemmikeiltä ei ole mahdollista mitata verenpainetta samalla menetelmällä mitä ihmisillä normaalisti käytetään. Tuusvetillä on käytössään HDO (=High Definition Oscillometry) verenpainemittari. Mansetti kiinnitetään tavallisimmin häntään, mutta myös jalkaan kiinnitys on mahdollista. Verenpaineen mittaukseen on varattava riittävästi aikaa, jotta kiire ja lemmikin liika hermostuneisuus eivät vaikuttaisi mittaustulokseen. Mittauksista tulostuu tietokoneelta käyrät, joista voi ylä-ja alapaineen ja pulssin lisäksi lukea muitakin tärkeitä asioita.